BTCのライトニングネットワーク上で「ポケモン」をプレイ、「Poketoshi」が登場

725 ly9jb2ludgvszwdyyxbolmnvbs9zdg9yywdll3vwbg9hzhmvdmlldy9lzme3mwq3oda5n2y1yjlkndvlndcxmzrjyzm1nmrlmi5qcgc=


BTCのライトニングネットワーク上で「ポケモン」をプレイできるプラットフォーム「Poketoshi」が登場した。ポルトガル人のSEが開発したものだ。BCASHというキャラも。



つづきを読む

Follow Us

最新情報をお届け