Zcash、「偽物」の仮想通貨ZEC生成を可能にする脆弱性を修復

740 ahr0chm6ly9zmy5jb2ludgvszwdyyxbolmnvbs9zdg9yywdll3vwbg9hzhmvdmlldy8zoti3zmjly2rjy2rjymrjoteyyteymzfkogfmmtuyyi5qcgc=


Zcash(ジーキャッシュ)開発者は5日、匿名通貨として知られる仮想通貨ジーキャッシュ(ZEC)の偽物を攻撃者がネットワーク上に作ることを可能にする脆弱性を修復したと発表した。つづきを読む

Follow Us

最新情報をお届け