SBI傘下の仮想通貨取引所2社が合併へ SBI VCトレードとTaoTao | 経営資源を集中させる狙い

1200 ahr0chm6ly9zmy5jb2ludgvszwdyyxbolmnvbs9zdg9yywdll3vwbg9hzhmvdmlldy84njnhytyymzrmzjfhmjbintniogzimzy2mjdmzdvkny5qcgc=


SBIホールディングス傘下の仮想通貨取引所SBI VCトレードとTaoTaoが、12月1日に合併する。つづきを読む

Follow Us

最新情報をお届け