YouTube、仮想通貨系動画削除は「誤って削除」と声明 ユーチューバーらは「何も変わっていない」と批判【ニュース】

740 ahr0chm6ly9zmy5jb2ludgvszwdyyxbolmnvbs9zdg9yywdll3vwbg9hzhmvdmlldy9iogziyzflyzmyzja2mdjlymewy2e3nti2mzfkzmiymy5qcgc=


YouTube広報が、数百の仮想通貨関連の投稿ビデを誤って削除したという声明を発表したという。コインデスクが12月26日に報じた。しかし、動画を削除されたユーチューバー達によると、いまだに復旧されていないそうだ。つづきを読む

Follow Us

最新情報をお届け