FTX騒動でビットコインのセルフカストディが急増

1200 ahr0chm6ly9zmy5jb2ludgvszwdyyxbolmnvbs91cgxvywrzlziwmjitmtevmzu0otjjzmytowfkns00ndixltlknmetntjhndy5otkznti4lmpwzw==


弱気相場は、個人投資家を刺激して膨大な量のビットコイン(BTC)を蓄積させている。1BTC以上を保有するウォレットの数は最近、過去最高を記録し、10BTC以下のウォレットは記録を更新した。つづきを読む

Follow Us

最新情報をお届け