CFTC元委員長のターバート氏、委員からも離れることを公表

1200 ahr0chm6ly9zmy5jb2ludgvszwdyyxbolmnvbs91cgxvywrzlziwmjetmdmvy2m3zjy4n2ytmdhmzc00nzvlltg3otgtymuwndy0mweyodg5lmpwzw==


米商品先物取引委員会(CFTC)のヒース・ターバート元委員長が完全に、CFTCから離れるようだ。同氏は2021年1月に委員長退任後、五人いるCFTCの委員に残留していた。つづきを読む

Follow Us

最新情報をお届け