UAEとサウジアラビア 国際送金目的で仮想通貨を創設 | リップルやSWIFT アリババなどと競争激化か

740 ahr0chm6ly9zmy5jb2ludgvszwdyyxbolmnvbs9zdg9yywdll3vwbg9hzhmvdmlldy9hzdzkzjvmzddimjkxzwq3zjm2zjaxmgy2mtlkytflys5qcgc=


UAE(アラブ首長国連邦)とサウジアラビアが、クロスボーダー(国を超えた)送金を円滑にする目的で新たな仮想通貨を立ち上げた。つづきを読む

Follow Us

最新情報をお届け