NYSEアーカ取引所、ビットコイン投資信託をSECに申請

740 ahr0chm6ly9zmy5jb2ludgvszwdyyxbolmnvbs9zdg9yywdll3vwbg9hzhmvdmlldy9kzdi1yjrhyzi0mze3owzkowmxnjk0ywrkyty3zgm0nc5qcgc=


ニューヨーク証券取引所グループ傘下のNYSEアーカ取引所は、ビットコインと米短期国債に裏付けされた「ビットコイン(BTC)投資信託」を米証券取引委員会(SEC)に申請した。5月20日に公開された申請書で明らかになった。つづきを読む

Follow Us

最新情報をお届け