NFTの出来高、1月から98%減

1200 ahr0chm6ly9zmy5jb2ludgvszwdyyxbolmnvbs91cgxvywrzlziwmjitmdkvowezndvmn2utm2q0mc00otg5ltkwztetmjkzywzizmqxzjczlmpwzw==


Dune Analyticsがまとめたデータによると、ブロックチェーン領域全体におけるノンファンジブルトークン(NFT)の週間取引量は1億1440万ドルに急落した。つづきを読む

Follow Us

最新情報をお届け