IMF、「仮想通貨を法定通貨にすると悲惨」

1200 ahr0chm6ly9zmy5jb2ludgvszwdyyxbolmnvbs91cgxvywrzlziwmjetmdcvogqymtfhotutntc1nc00m2m5lwflngytmjvkzmi2ntrlytkwlmpwzw==


国際通貨基金(IMF)は、ビットコインを法定通貨として採用した場合、「悲惨な結果になる可能性がある」と警告している。つづきを読む

Follow Us

最新情報をお届け