Facebook、Instagram、WhatsAppで接続障害、ビットコインは49000ドル超える 

1200 ahr0chm6ly9zmy5jb2ludgvszwdyyxbolmnvbs91cgxvywrzlziwmjetmtavoguxywi4mjmtodhiyi00mzzhlthlzgitmtlmndy3ztnkywrilmpwzw==


FacebookやInstagram、WhatsAppが4日に接続できなくなる障害が起きる中で。ビットコインやアルトコイン価格が上昇した。つづきを読む

Follow Us

最新情報をお届け