NASAが航空管制業務にブロックチェーン技術活用を提案 ハイパーレジャーファブリックをベースに

740 ahr0chm6ly9zmy5jb2ludgvszwdyyxbolmnvbs9zdg9yywdll3vwbg9hzhmvdmlldy8ymjbmytaymdizyjhkoge1mduxzdk1nzgymmrmyzi0mc5qcgc=


NASAが航空管制業務にブロックチェーン技術活用を提案している。航空機との通信をよりセキュアにする効果があるとしている。つづきを読む

Follow Us

最新情報をお届け