Netflix、仮想通貨取引所クアドリガCXのCEOの謎の死に関するドキュメンタリーを公開予定

1200 ahr0chm6ly9zmy5jb2ludgvszwdyyxbolmnvbs91cgxvywrzlziwmjetmdkvoge2otmyntutnzllys00zjdmlwe1nmutntzjytcwmzuwndgzlmpwzw==


オンラインストリーミング配信プラットフォームで制作会社のNetflixが、仮想通貨取引所クアドリガCXの創業者である故ジェラルド・コッテン氏を取り上げた映画を制作する。つづきを読む

Follow Us

最新情報をお届け