NFTマーケットプレイスのオープンシー、同社幹部によるインサイダー取引が発覚

1200 ahr0chm6ly9zmy5jb2ludgvszwdyyxbolmnvbs91cgxvywrzlziwmjetmdkvyzmxmdljngityzu2zs00mgq3ltk4zwutnwrhzwqymthhyty3lmpwzw==


非代替性トークン(NFT)のオープンシーで、同社幹部によるインサイダー取引が発覚した。つづきを読む

Follow Us

最新情報をお届け