UAEとサウジアラビアが共同開発するデジタル通貨「Aber」 当初は一部の銀行にのみ利用を制限

740 ahr0chm6ly9zmy5jb2ludgvszwdyyxbolmnvbs9zdg9yywdll3vwbg9hzhmvdmlldy81ywi0ymy4ywziy2exzdbkmtjizge2nwnjnzjjmzhkzs5qcgc=


アラブ首長国連邦の中央銀行とサウジアラビア通貨庁(SAMA)は、共同で開発を進めている銀行間取引のためのデジタル通貨名を「Aber」とすることを発表したつづきを読む

Follow Us

最新情報をお届け