GMOコイン、取引所サービスの提供開始

740 ahr0chm6ly9zmy5jb2ludgvszwdyyxbolmnvbs9zdg9yywdll3vwbg9hzhmvdmlldy8zztflotzmmzm5yzm5owi0ztdinzvhzjgynwixzgm5zc5qcgc=


GMOコインは5日、取引所サービスの提供を開始した。扱う仮想通貨はビットコインのみで、現物取引とレバレッジ取引が可能。レバレッジは最大10倍。つづきを読む

Follow Us

最新情報をお届け